pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้บริหารโรงเรียน

img 1203 

นางโสภี สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

เกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2503

ที่อยู่ 48 ม. 5 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ทร: 081-8584928

คติประจำใจ "สั้น ง่าย จริงใจ"
"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"

email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review