pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

สรุปกิจกรรมปีการศึกษา 2557


img 4764
การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาพประกอบข่าว

img 4030
วันแห่งภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2557

 ภาพประกอบข่าว

 img 3674

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

img 3097

การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คร้้งที่ 64

ภาพประกอบข่าว 

img 2716
งานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเขางู(เดิม)

ภาพประกอบข่าว

img 1818
อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพประกอบข่าว

img 1717
กิจกรรมวันมาฆบูชา

ภาพประกอบข่าว 

 img 1638
ค่ายลูกเสือสำรอง

ภาพประกอบข่าว

img 1260

การประเมินโครงการคนดีศรีดอนตลุง 

ภาพประกอบข่าว

img 0687
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

ภาพประกอบข่าว

img 0655
ค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 img 0115
ค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ภาพประกอขข่าว

img 9570_resize
การประชุมคณะกรรมชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

ภาพประกอบข่าว

img 9409
เข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ภาพประกอบข่าว


 img 8980

มอบเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี

ภาพประกอบข่าว

img 8803
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ภาพประกอบข่าว

img 8740_1
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 8130
งานวันครู 2558

กล้อง 1|กล้อง2

 img 8121
การมอบธงเขียวเขตพื้นที่ทำความสะอาด

ภาพประกอบข่าว

 img 8116มอบทุนการศึกษานักเรียน

ภาพประกอบข่าว

img 7974
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

ภาพประกอบข่าว

img 7703
การสอบ Pre O-net

ภาพประกอบข่าว


img 7694
ปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 7672การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

 img 7664
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 img 7644
มอบเงินบริจาคสมทบวันเด็ก

ภาพประกอบข่าว

 img 7614
บรรยากาศการประชุมครู และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ภาพประกอบข่าว

 img 7449
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ภาพประกอบข่าว

 img 7167
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

ภาพประกอบข่าว

 img 6625
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบข่าว

 img 6544
คุณพัทธนันท์ สมบูรณ์สรสิริมอบชุดอาเซียน

ภาพประกอบข่าว

 

 img 6228
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพประกอบข่าว

 img 6108
โครงการ"ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี"

ภาพประกอบข่าว

 img 5910
กิจกรรมวันวชิราวุธ

ภาพประกอบข่าว

 img 5830_resize
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2557

ภาพประกอบข่าว

 img 5468_resize
การแข่งขันกีฬาภายใน

ภาพประกอบข่าว

 img 5001
นักเรียนรับทุนการศึกษา

ภาพประกอบข่าว


 img 4976
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพประกอบข่าว

 img 4608
มอบทุนการศึกษามูลนิธีบิ๊กซี

ภาพประกอบข่าว

 img 5844
  ทอดผ้าป่าช่วยเหลือนักเรียน  

ภาพประกอบข่าว

 img 4199
บรรยากาศประเมินการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 img 2420_1_3
ารอบรมการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet) 

ภาพประกอบข่าว

 img 3550
งานมุฑิตาเกษียณอายุข้าราชการสายบริหารการศึกษา

กล้อง1|กล้อง2


 img 3714
งานมุฑิตาเกษียณอายุข้าราชการครู สพป.รบ.1 ประจำปี 2557

กล้อง1|กล้อง2

 img 2688
งานมุฑิตาเกษียณอายุราชการ

ภาพประกอบข่าว

 img 5376_resize
โรงเรียนวัดดอนตลุงร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเขางู(เดิม)ศึกษาดูงาน

ภาพประกอบข่าว

 img 1676_resize
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

กล้อง1|กล้อง2|กล้อง3|กล้อง4

 

 img 1362_resize
เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

ภาพประกอบข่าว

 img 1324_resize
โครงการศึกษาเพื่อการต่อต้านสารเสพติด

ภาพประกอบข่าว


 img 1107_resize
 ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหาร

ภาพประกอบข่าว


 img 0977_resize
 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องพลังงานธรรมชาติ

ภาพประกอบข่าว

 img 9516
โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 27 สิงหาคม2557||วันที่ 28 สิงหาคม 2557

 img 9164_resize
การอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบข่าว

 img 9039_resize
ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

ภาพประกอบข่าว

 img 8969_resize
 โครงการ To Be Number One

ภาพประกอบข่าวช่วงเช้า||ช่วงบ่าย

 img 8940_1
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2557

ภาพประกอบข่าว


 img 8801
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 img 8792
การตรวจประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบข่าว

 img 8453 
คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

ภาพประกอบข่าว

 
 img 8413
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

   ภาพประกอบข่าว

 img 8225_resize
กิจกรรมวันอาเซียน

ภาพประกอบข่าว


 img 7912
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

 img 7674
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเครือข่าย 2

ภาพประกอบข่าว

 img 7149
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 img 6515
โครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อความสมานฉันท์

ภาพประกอบข่าว

 img 6178_resize
กิจกรรมวันภาษาไทย

ภาพประกอบข่าว

 img 5225
กิจกรรมค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

ภาพประกอบข่าว

 img 5765
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 1188
อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557||วันที่ 25 กรกฏาคม 2557

 img 4344
อบรมเชิงปฏิบััติการครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557||วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

 img 6005_resize
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 2350
วันสถาปนาลูกเสือ

ภาพประกอบข่าว img 2207
พิธีมอบเกียรติบัตรวันสุนทรภู่

ภาพประกอบข่าว img 1537
การอบรมกิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

ภาพประกอบข่าว

 img 0830
เลือกตั้งประธานนักเรียน

ภาพประกอบข่าว img 2 24
โครงการประกวดห้องเรียน

ภาพประกอบข่าว


 img 9613 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 9573

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาพประกอบข่าว

img 9482
ประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review