pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

สรุปกิจกรรมปีการศึกษา 2556


img 1111
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทอดไท้องค์ราชัน

ภาพประกอบข่าว 27 เมษายน 2557||ภาพประกอบข่าว 28 เมษายน 2557

img 7803
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

ภาพประกอบข่าว

 


 

img 2_37
งานกีฬาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารการศึกษ

ภาพประกอบกิจกรรม 

img 7522
วันแห่งภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2556

ภาพประกอบข่าว


img 7278
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาพประกอบข่าว


img 3562
ท่านผอ.โสภี สุขเจริญ เข้าร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ภาพประกอบข่าว


img 444_resize 
อบรมโครงการพัฒนศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพประกอบข่าว 

img 6701แนะแนวการศึกษาต่อสายสามัญศึกษา
ภาพประกอบข่าว


img 0003
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS)
ภาพประกอบข่าว

img 0002 
ประชุมผู้บริหาร สพป.รบ.1

ภาพประกอบข่าว


img 0001
งานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

ภาพประกอบข่าว

img1นิทรรศการงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มเขางู(เดิม)

ภาพประกอบข่าว

img 5114
ค่ายลูกเสือ-เนตนารี  

ภาพประกอบข่าว 26-02-2014||ภาพประกอบข่าว27-02-2014 ||

ภาพประกอบข่าว28-02-2014

img 5264
สอบอ่านภาษาไทยป.3และป.6

ภาพประกอบข่าว
img 0827ต้อนรับครูกวินณา นาขาม

ภาพประกอบข่าว
img 0782 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ภาพประกอบข่าวimg 0545
ค่ายลูกเสือสำรอง

ภาพประกอบกิจกรรม


3 02
กิจกรรมวันมาฆบูชา

ภาพประกอบข่าว

1 
  ประชุมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ภาพประกอบข่าว 

2 16
งานวิชาการน้ำพุ'56 ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ 

ภาพประกอบข่าว

img 9933 
แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

ภาพประกอบข่าว

img 20140212_095008 
มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ

ภาพประกอบข่าว

 
 

copy of img 9834_1 
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

ภาพประกอบข่าว

 

20โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

ภาพประกอบข่าว

img 2745           
ติวประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การสอบ Las)


ภาพประกอบข่าว


img 4            
การติวโอ-เน็ต เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
(O-net)

ภาพพิธิเปิดติวโอ-เน็ต||
ภาพการติวกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
||
 ภาพการติวกลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ
||ภาพการติวกลุ่ม
สาระภาษาไทย
||ภาพการติวก
ลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
||ภาพพิธี
ปิดติวโอ-เน็ต
||ภาพวิทยากร

img 2531 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีแนะแนวการศึกษา  

ภาพประกอบข่าว

img 2498
ประชุมชี้แจ้งเรื่อง O-net

   ภาพประกอบข่าว


img 2452 
การติดตามและประเมินผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ภาพประกอบข่าว

img 2356 
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ภาพประกอบข่าว

img 2172
 ส่งคุณครูวันวิสาข์ ทรัพย์มั่น

ภาพการอำลานักเรียนและคณะครู ผู้บริหาร ||  ภาพการเดินทางสู่บ้านลำท่าโพ

img 2126กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

ภาพประกอบกิจกรรม


img 1834    มอบทุนการศึกษามูลนิธีบิ๊กซี

ภาพประกอบข่าว

img 1907_1 
นักเรียนรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง
"เส้นทางสู่ NASA"

ภาพประกอบข่าว 

picture01 resizeร่วมเดินรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า

ภาพประกอบข่าว

img 43วันครู ประจำปี 2557 วันที่ 16 ม.ค. 2557    

ภาพประกอบข่าวทั้งหมด 

img 1579 6_1คณะครูไปดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ภาพประกอบข่าว

img 1355_resize
โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
แนะแนวการศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

ภาพประกอบข่าว

แนะนำครูใหม่

ภาพประกอบข่าว

 

 ร.ร.บ้านตะโกล่างส่งตัวคุณครูคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ครูคอมพิวเตอร์

ภาพประกอบข่าว


รงเรียนนาขุนแสน ส่งมอบครู
และศึกษาดูงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด


  โรงเรียนวัดเขาน้อย อ.เมือง จันทบุรี มาดูงานโรงเรียนวัดดอนตลุง

ภาพประกอบข่าว

  ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ภาพประกอบข่าว

 

5 ธันวามหาราช

ภาพประกอบข่าวกิจกรร

 

รับทุนและอุปกรณ์การเรียน
มูลนิธิประกายดาว

ชมภาพกิจกรรม

 ประชุมผู้ปกครอง

ภาพประกอบข่าว

งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556

 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556

 

กลับหน้าหลัก


อบรมพัฒนาครู


ภาพประกอบข่าว

 
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ครูDARE

ประมวลภาพ

 

altานเกษียณ

งานเกษียณอายุราชการ_ช่วงที่1 พิธีทางศาสนา

งานเกษียณอายุราชการ_ช่วงที่2 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก

งานเกษียณอายุราชการ_ช่วงที่3 แสดงมุทิตาจิต

 งานเกษียณอายุราชการ_ช่วงที่4 การแสดงช่วงรับประทานอาหาร

-----

งานเกษียณอายุราชการ ภาคค่ำ ช่วงที่ 1 การแสดง

 งานเกษียณอายุราชการ ภาคค่ำ ช่วงที่ 2 แสดงมุทิตาจิต


โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด  

ทัศนศึกษา

ภาพประกอบระดับมัธยมศึกษา

ภาพประกอบจากครูประเสริฐศรี

ภาพประกอบจากครูนงเยาว์ 

วันอาเซียน

ชมภาพประกอบข่าวทั้งหมด alt วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖

 

รูปภาพประกอบกิจกรรม


อบรมต่อต้านยาเสพติด โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1

ชมภาพประกอบกิจกรรม

 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ชมภาพประกอบกิจกรรมทั้งหมด

 จกรรมวันอาสาฬหบูชา

ภาพประกอบกิจกรรมทั้งหมด

 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน  การสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ภาพประกอบข่าวทั้งหมด

 โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีและมอบทุนการศึกษา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2556

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดปี 2556

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

รับโล่ห์ร่วมโครงการวัคซีนไข้เลือดออก

ภาพประกอบข่าว

 รับเครื่องทำน้ำเย็น

ภาพประกอบข่าว

 ย้ายพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 

ภาพประกอบข่าว


นำเสนอวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ประเมินการการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย

ชมภาพทั้งหมด

 สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
 


โครงการ สายใยรักสัญจร ปีที่ 2

ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

 
 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 วันวิสาขบูชา

ภาพทั้งหมด

||กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review