pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

สรุปกิจกรรมปีการศึกษา 2559


img 1
กิจกรรมแม่แห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

 

img 0350
ภาพถ่ายชุดขาวปกติ

ภาพประกอบข่าว

 

img 9939
กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีพัฒนาวัด และโรงเรียน

ภาพประกอบข่าว

img 9878
ทำบุญตักบาตรวันพระ(แรม 15 ค่ำ เดือน 8)

ภาพประกอบข่าว

 img 9733

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

img 9657
ทำบุญตักบาตรวันพระ

ภาพประกอบข่าว

 

img 9528
การประเมินโรงเรียนสุจริต

ภาพประกอบข่าว

 

 img 9455

6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 3

ภาพประกอบข่าว 

 img 9212

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

ภาพประกอบข่าว

img 9154 
6 สัปดาห์ประชามติ สับดาห์ที่ 2

ภาพประกอบข่าว 

 

img 9132
การตรวจภายในจาก สพป.รบ.1

ภาพประกอบข่าว 

img 0182 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

 img 8553

การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ภาพประกอบข่าว

 img 8208
กิจกรรมงานวันสุนทรภู่

 

ภาพประกอบข่าว

 img 7638

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 

ภาพประกอบข่าว 

111111

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา

ภาพประกอบข่าว


 img 7303

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

ภาพประกอบข่าว

img 7246
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

ภาพประกอบข่าว


 

 img 6850

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน

ภาพประกอบข่าว

 

 img 6786

พิธีอำลาครูศุภาวีร์  ใจหวัง

ภาพประกอบข่าว

 

img 6729

มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบธรรมศึกษา

ภาพประกอบข่าว

img 6700

การประชุมเรื่องการศึกษาดูงาน

ภาพประกอบข่าว

 img 6695

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำวิจัย

ภาพประกอบข่าว 

 img 1111

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 6514วันวิสาขบูชา

ภาพประกอบข่าว

 
 

 img 6393

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2559

ภาพประกอบข่าว

 

 1
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

ภาพประกอบข่าว


img 6045

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ภาพประกอบข่าว

img 3

อบรมปฏิบัติการแผนป้องกันอัคคีภัย 

ภาพประกอบข่าว

 img 2275

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

ภาพประกอบข่าว

 img 2571

การประเมินความยั้งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

ภาพประกอบข่าว

 img 0374

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เครือข่ายที่ 2

ภาพประกอบข่าว

 img 9466

ารประเมินการอ่าน การเขียน

ภาพประกอบข่าว

 img 0356

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ภาพประกอบข่าว

 img 2489

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

ภาพประกอบข่าว

 img 9273

งานเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิติ้

ภาพประกอบข่าว

 img 111111

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

ภาพประกอบข่าว

  img 1111111

ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559

ภาพประกอบข่าว

 img 1807

เขียนเรียงความในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็น ผอ. ฉันจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไร

ภาพประกอบข่าว

 img 1952

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review