img 6004ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพรัอม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีท่านผอ.โสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 


ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review