img 6285ประชุมครู ครั้งที่ 5

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพรัอม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีท่านผอ.โสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 

 

 

 

 

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review