img 6393บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2559

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยมีนางเกษร รัศมี ได้ให้โอวาทกับนักเรียน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ นายธิเบต ดีลุนไชย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี   ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

 

 

 

 

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review