img 9733กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยมีท่านผอ.โสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณสนามโรงเรียน ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม ตอบปัญหาทางด้านภาษาไทย การคัดลายมือ การแสดงละคร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง และด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับวันภาษาไทยภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review