img 111111ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีท่านผอ.โสภี สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานต้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พร้อมกับต้อนรับนายวรรณทวี แก้วมณี School Partner ของโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชารัฐ และต้อนรับครูอติชาติ ชมภูพันธ์ ครูอัตราจ้างของโรงเรียน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งได้สอบคัดเลือกเข้ามาสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก 

 

  

 

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review