img 1111111ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยมีท่านผอ.โสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้ให้โอวาทกับนักเรียน ในวันทีี่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สนามโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review