img 1807เขียนเรียงความในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็น ผอ. ฉันจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไร"

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ได้จัดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนเรียงความในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็น ผอ. ฉันจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไร" ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review