img 4682การสืบสานพระราชปริธานของพระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสุรวิทย์ นวลแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวนำเสนอพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท หลักคำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับคณะครู และนักเรียนได้รับฟัง ในเวลา 08.00 น พร้อมกับร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ในโครงการสืบสานพระราชปริธานของพระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามโรงเรียนวัดดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)


ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หนัาหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review