img 155ค่ายโครงการต้นกล้าของพ่อ

 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้เข้าค่ายโครงการต้นกล้่าของพ่อ โดยมีโรงเรียนกลุ่มเขางู ตำบลเกาะพลับพลา เข้าร่วมดังนี้ 1. โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 2.โรงเรียนบ้่านเขากรวด 3. โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 4. โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ระว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์สายใยรัก จังหวัดราชบุรี

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review