img 5697การพัฒนานักเรียนสาระภาษาไทย

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 อาจารย์ปิยมนท์ เสือช้าง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ได้เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนานักเรียนสาระภาษาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการประเมินระดับชาติ(O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review