img 7179ค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3   ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีภาพประกอบข่าว||วันที่ 17 มกราคม||วันที่ 18 มกราคม||วันที่ 19 มกราคม||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review