img 7289กิจกรรมมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14 และงานวิชาการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 2 " ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนเครือข่ายที่ ๒ การประกวดกิจกรรมต่างๆของนักเรียน อาทิ ประกวดการแต่งกายแปดชาติพันธ์ุ ประกวดร้องเพลง ประกวดชุดรีไซเคิล และแข่งขันฟุตซอล เป็นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review