img 8930งานเลี่้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดงานเลี้ยงส่งนายธิเบต ดีลุนไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยครูราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 


ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review