img 9417งานเลี้ยงส่งครูย้าย

 วันที่ 27 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู ได้ทำการเลี้ยงส่งครูเนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ได้แก่ 1. นางนงเยาว์ เข็มเล็ก ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 2. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีท่านผอ.โสภี สุขเจริญ เป็นประธาน ณ ร้านอาหารลอยแก้ว จังหวัดราชบุรี

ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review