41945 - Copyการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 26 - 28 เมษายน 2560 คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ในวันที่ 1 - 3 พฤศภาคม 2560 คณะครูระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เข้าร่วมอบรม ณ  ศูนย์การฝึกอบรมประจำจังหวัดราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  


ภาพประกอบข่าว   ภาพประกอบข่าว
||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review