01เปิดภาคเรียน 1.2560  ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560

นางโสภี  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) กล่าวต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560 ในวันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม  2560  พร้อมแนะนำครูครูสุภลัคน์  เปรมยิ่ง  ครูพิชญา กองแดง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมกันหน้าเสาธง 


  


ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

นางโสภี  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) กล่าวต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560 พร้อมแนะนำครูครูสุภลัคน์  เปรมยิ่ง  ครูพิชญา กองแดง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักเรียนทุกคน
 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review