01 งดดื่มสุรา กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 7  กรกฎาคม  2560 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์

  
ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review