01 ดอกดารารัตน์  กิจกรรมโครงการ “รวมพลังเพื่อพ่อ ดอกไม้จันทน์ด้วยดวงใจ”

วันที่  27  กรกฎาคม  2560  สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี  ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ในโครงการ “รวมพลังเพื่อพ่อดอกไม้จันทน์ด้วยดวงใจ” ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review