01 เต้น กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

วันที่  23  สิงหาคม  2560  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review