01 plcปตทการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนประชารัฐ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่  24  สิงหาคม  2560 คณะติดตามจากโครงการ CONNEXT ED ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนประชารัฐ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) และโรงเรียนวัดบางลี่ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review