01 ตรวจไฟฟ้า School Partner ร่วมกับอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันที่  8  กันยายน  2560  คุณวรรณทวี  แก้วมณี (School Partner) ร่วมกับอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยทำการตรวจระบบไฟฟ้าทุกอาคารเรียน เพื่อเตรียมทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review