01 ประชุม82560 ประชุมครู ครั้งที่ 8/2560 และคณะครูร่วมทำ PLC

นางโสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดประชุมคณะครู ในวันที่  12  กันยายน  2560  ในเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เป็นการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อประชุมเสร็จ ได้มีการทำ PLC (Professional Learning Community) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ครูระดับชั้นปฐมวัย  2.ครูระดับชั้น ป.1 - ป.3  3.ครูระดับชั้น ป.4 - ป.6  4.ครูระดับชั้น ม.1 – ม.3


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review