01 ศิลปเครือข่าย กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายที่ 2

 

วันที่  22  กันยายน  2560  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้นำคณะครู และนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

วันที่  22  กันยายน  2560  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้นำคณะครู และนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review