01 ประเมินครูเต๋าการประเมิน ครูพิชญา  กองแดง เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่  26  กันยายน  2560  โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ของครูพิชญา  กองแดง  ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดดอนตลุง โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 1.นางโสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)  2.นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)  และ 3.นางพรศรี  สุกิจญาณ  ครูโรงเรียนวัดดอนตลุง


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review