อบรมคุณธรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ยุวสถิรคุณ ณ โรงแรม มิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review