โปรไฟล์เกียรติบัตรครูมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีพ.ศ. 2560

 

วันที่ 11 มกราคม 2561 นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ระดับเครือข่าย ให้แก่ นางดวงกมล อุดมศรี ประจำปีพ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review