โปรไฟล์ครูดีไม่มีอบายมุข2 มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review