2018-01-26 การประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

วันที่ 26 มกราคม 2561 คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ” โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review