2018-05-19 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อบรม สพฐ.137 โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2561 มีครูผู้เข้ารับอบรม จำนวน 60 คน

ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review