2018-06-11 การติดตามประเมินผลารติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2561 เข้าติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1

ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review