2018-06-27 ครู DAREการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ร้อยตำรวจโทวันชาติ คงสุวรรณ์ (ครูD.A.R.E. ) เข้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 และ ป.6  ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตร D.A.R.E. เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่  13  มิถุนายน 2561 ครั้งนี้เป็นการเรียนครั้งที่ 3 โดยโครงการ D.A.R.E.เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เด็กนักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review