2018-07-19 มอบเกีียรติบัตร การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560มอบเกีียรติบัตรการอบรม การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.15 น.  นางโสภี  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้มอบเกีียรติบัตรการอบรม การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ให้กับคณะครูที่ผ่านการอบรม ดังนี้ 1.คุณครูรัชนีนารถ  หนูนารถ  2.คุณครูบุบผา  พวงแก้ว  และ3.คุณครูกันยา  ชมวงษ์  โดยมีพิธีมอบเกีียรติบัตรให้กับครูก่อนเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review