2018-08-29 รับทุน ปตทรับทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561

 

วันพุธที่  29  สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. นางโสภี  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561 ณ ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โดยมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง จำนวน 2 ทุน 1. เด็กหญิงพรรณิกา  เซอร์รัมย์  นักเรียนชั้น ป.2 จำนวนเงิน 3,000 บาท 2. เด็กชายเมธา  ปลื้มไทย  นักเรียนชั้น ม.3 จำนวนเงิน  5,000 บาท 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review