2018-09-25 มอบเครื่องราชเอา  มอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551-2554

 

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางโสภี  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้มอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551-2554  ดังนี้ 1.นางเธียรธารา  อ้นน้อย ชั้นตรา ท.ช.  2.นางจตุพร  มณีจันทร์ ชั้นตรา ต.ม. 3.นางอรอนงค์  ณ พัทลุง ชั้นตรา ท.ม.  3.นางสาวรัชนีนารถ  หนูนารถ ชั้นตรา ท.ช. และ4.นายสมพิศ  วิชิตชาญ ชั้นตรา บ.ม. โดยมอบประกาศนียบัตรระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review