-2018-11-21 เข้าค่ายลูกเสือ  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือ Elephant Camp

 

ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 ร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือ Elephant Camp

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review