ประเมินครูผุู้ช่วย  การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) คณะกรรมการประกอบด้วย นายอำนาจ งามยิ่งยวด (อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1) ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางละอองดาว รัตนวิมล นางจตุพร มณีจันทร์ นางกวินณา นาขาม คณะครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย นางสาวจิราภรณ์ ภู่ยินดี นางปชาวริณท์  บ้งกาวงษ์ นางสาวภัชชกัญญา เกรียงชญาคุณ นางสาววราลี  ม่วงสด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review