ตรวจปัสสาวะ62 กิจกรรมดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

วันพุธที่ 18  กรกฎาคม 2562   ผู้บริหาร คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการตามนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review