มุฑิตาเกษียน62 กิจกรรม"มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ดำเนินการจัดพิธีมุทิตาปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์ วันเกษียณ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ พร้อมแขกผู้เกียรติ ผู้ติดตามผู้เกษียณ และบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมถ่ายรูปหมู่กับผู้เกษียณอายุราชการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมเวลาดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เข้าร่วมพิธีมุทิตาปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์ วันเกษียณ นำโดย ผอ.โสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) พร้อมด้วย นางกัญญาพร เจริญสุข ผู้เกษียณอายุราชการ และนางจตุพร มณีจันทร์ ผู้่ติดตามผู้เกษียณ

  

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review