ประชุมก่อนเปิดเรียน2.2562 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ผอ.โสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)  ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนวัดดอนตลุงฯ โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review