plcเขตปี63 การประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร เพื่อหาข้อแนะนำและแก้ไขปัญหา ในหัวเรื่อง "สถานศึกษาปลอดภัย" และร่วมกันปรึกษาข้อราชการอื่นๆ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ และครู รวมจำนวน 60 คน ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อำนวยความสะดวกโดย นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) และคณะครู โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review