ปรับภูมิทัศนื กิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์ปรับภูมิทัศน์จากนายกเทศบาลตำบลเขางู

 

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศบาลตำบลเขางู นายสมภูมิ ไวคกุล ได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักร พร้อมเจ้าหน้าที่มาปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร 1 จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review