อมรมคอมพิวเตอร์ ๒๐๑๑๒๖_22 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint สร้างสื่อการเรียนการสอน

 

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผอ.ชนัดดา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint

  สร้างสื่อการเรียนการสอน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review