ประชุมผู้ปกครองกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ท่านผอ.ชนัดดา ทองประเสิรฐ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในโอกาสแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ในแต่ละปี กิจกรรมนั้นก็คือการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจในนโยบาย/จุดเน้น สิ่งที่ลูกหลานของผู้ปกครองจะได้รับ รวมทั้งเรื่องราวที่สำคัญของโรงเรียนนับตั้งแต่ ได้รู้จักบุคคลากรที่สำคัญ  / รู้จักอาคารสถาน/รู้ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน  ในแต่ละวัน รู้จักระเบียบปฏิบัติของ โรงเรียนรวมทั้งรู้จักสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง.  อันจะทำให้นักเรียนภาพรวม สามารถใช้ชีวิตในโรงเรียนช่วงเปิดภาคได้อย่างเป็นสุขและประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review